Cart
Your cart is currently empty.

PRODUCT WARRENTY

การรับประกันสินค้า

PRODUCT WARRENTY

การรับประกันนี้ครอบคลุมเฉพาะสินค้า ที่ชำรุดหรือบกพร่องจากการผลิตเป็นระยะเวลา1 ปี (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขเพิ่มเติมที่กำหนด) นับจากวันที่ได้รับสินค้า และสามารถรับประกันได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการรับประกันสินค้าหากตรวจพบว่าความเสียหายของสินค้านั้นเกิดจากปัจจัยที่นอกเหนือจากการติดตั้งและขนส่งของเรา

  • ในกรณีที่สินค้าของท่านได้รับการเปลี่ยนชิ้นส่วน หรือได้รับการซ่อมแซมแล้ว ระยะเวลาการรับประกันสินค้าจะยังคงมีผลนับจากวันที่จัดส่งสินค้า โดยไม่ได้ขยายเวลานับจากวันที่มีการซ่อมแซมสินค้า
  • การรับประกันสินค้านี้ ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายที่เกิดจากงานระบบไฟฟ้า
  • การรับประกันสินค้านี้ ไม่ครอบคลุมถึงวัสดุ หวายแท้ และ ผ้าเบาะ
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันสินค้าที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไขการรับประกันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Translation missing: en.general.search.loading